Esileht»E-pood»EVS-EN 1852-1:2018

EVS-EN 1852-1:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Maa-alused isevoolsed plastist drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid

Standardi EN 1852 see osa täpsustab nõuded sileda sise- ja välispinnaga, läbi kogu toruseina ühtse koostisega segust ekstrueeritud tahke seinaga torudele, liitmikele ja plastifitseerimata polüpropüleenist (PP) torustikele, mis on ette nähtud kasutamiseks — isevoolsetes maa-alustes drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikes väljaspool hoone struktuuri (rakendusala kood „U“) ning — isevoolsetes maa-alustes drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikes nii hoone struktuuri sees (rakendusala kood „D“) kui ka väljaspool hoone struktuuri. See kajastub toodete märgistustes „U“ ja „UD“. See standard hõlmab PP-materjale ilma mineraalsete modifikaatoriteta. Samuti täpsustab see katse parameetreid selles standardis osutatud katsemeetoditele. MÄRKUS 1 Läbi toruseina erineva koostisega mitmekihilisi jäiga seinaga ja vahtplastist torusid on käsitletud standardis EN 13476-2 [1] (vt ka CEN ISO/TR 27165 [2]). See standard hõlmab mitut nimiläbimõõtu ja erinevaid torude seeriaid ning annab soovitusi värvuste kohta. MÄRKUS 2 Ostja või spetsifikaatori ülesanne on teha nendest aspektidest sobiv valik, võttes arvesse nende konkreetseid nõudeid ja kõiki asjakohaseid riiklikke eeskirju ja paigaldustavasid või juhendeid. Koos tehnilise spetsifikatsiooniga CEN/TS 1852-2 on see kohaldatav PP-torudele ja -liitmikele, nende ühendustele ning muude plast- ja mitteplastmaterjalide komponentidega ühendustele, mis on ette nähtud kasutamiseks isevoolsetes maa-alustes drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikes. Liitmikke saab toota survevalu abil või valmistada torudest ja/või valatud toodetest. MÄRKUS 3 Torud, liitmikud ja muud komponendid, mis vastavad mistahes lisas C loetletud plasttoodete standardile, võivad olla kasutatavad sellele standardile vastavate torude ja liitmikega tingimusel, et nad vastavad peatükis 6 esitatud liidete mõõtmete nõuetele ja tabeli 14 nõuetele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta