Esileht»E-pood»EVS-EN 228:2012

EVS-EN 228:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 9,49 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid

Euroopa standard sätestab turustatavale ja tarnitavale pliivabale mootoribensiinile esitatavad nõuded ja katse-meetodid. Standard kehtib pliivaba mootoribensiini kohta, mida kasutatakse pliivaba mootoribensiini jaoks konstrueeritud mootoritega sõidukites. Standard määratleb kaks pliivaba mootoribensiini tüüpi. Esimene on hapnikusisaldusega kuni 3,7 massi% ja etanoolisisaldusega kuni 10,0 mahu% (vt tabel 1); teine on hapnikusisaldusega kuni 2,7 massi% ja etanoolisisaldusega kuni 5,0 mahu% ning on ette nähtud vanematele sõidukitele, mis ei ole mõeldud kasutama kõrge biokütusesisaldusega pliivaba mootoribensiini (vt tabel 1). MÄRKUS 1 Mõlemad mootoribensiini tüübid lähtuvad Euroopa Liidu direktiivi nõuetest [3] ja [4]. MÄRKUS 2 Kõnealuses Euroopa standardis kasutatakse massiosade, µ, ja mahuosade, φ, eristamiseks vastavalt tähiseid „% (m/m)“ ja „% (V/V)“. EE MÄRKUS Selles Eesti standardis kasutatakse vastavalt tähiseid „massi%“ ja „mahu%“.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta