Esileht»E-pood»EVS-EN 228:2012+A1:2017

EVS-EN 228:2012+A1:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 10,90 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid

Euroopa standard sätestab turustatavale ja tarnitavale pliivabale mootoribensiinile esitatavad nõuded ja katsemeetodid. Standard kehtib pliivaba mootoribensiini kohta, mida kasutatakse pliivaba mootoribensiini jaoks konstrueeritud mootoritega sõidukites. Standard määratleb kaks pliivaba mootoribensiini tüüpi. Esimene on hapnikusisaldusega kuni 3,7 massi% ja etanoolisisaldusega kuni 10,0 mahu% (vt tabel 1); teine on hapnikusisaldusega kuni 2,7 massi% ja etanoolisisaldusega kuni 5,0 mahu% ning on ette nähtud vanematele sõidukitele, mis ei ole mõeldud kasutama kõrge biokütusesisaldusega pliivaba mootoribensiini (vt tabel 1). MÄRKUS 1 Mõlemad mootoribensiini tüübid lähtuvad Euroopa Liidu direktiivide nõuetest [3], [4], [11]. MÄRKUS 2 Kõnealuses Euroopa standardis kasutatakse massiosade, µ, ja mahuosade, φ, eristamiseks vastavalt tähiseid „% (m/m)“ ja „% (V/V)“. EE MÄRKUS Selles Eesti standardis kasutatakse vastavalt tähiseid „massi%“ ja „mahu%“.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta