Esileht»E-pood»EVS-EN 378-1:2008+A2:2012

EVS-EN 378-1:2008+A2:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valiku kriteeriumid

See Euroopa standard määrab isikute ja vara (kuid mitte laokaupade) ohutuse ja lokaalse või globaalse keskkonnaga seotud ohutusnõuded järgmiste juhtude jaoks: a) igas suuruses statsionaarsed ja mobiilsed külmutussüsteemid, sealhulgas soojuspumbad; b) sekundaarsed jahutus- või soojendussüsteemid; c) nimetatud külmutussüsteemide asukoht. MÄRKUS 1 Ükskõik milliste lisas E loetletud külmutusagensitega täidetud sekundaarsetele soojendus- või jahutussüsteemidele kohaldatakse 1. osas (lisa C) toodud täitekoguste piiranguid. Külmutussüsteemide puhul, mille külmutusagensi mass on piiratud, rakendatakse üksnes teatavaid osi ja jaotisi. Erandid on määratletud standardi EN 378 iga osa käsitlusalas ja jaotistes. See Euroopa standard ei ole rakendatav külmutussüsteemide korral, mis kasutavad külmutusagensina õhku või vett. Süsteemid, milles kasutatakse lisas E loetletust erinevaid külmutusagenseid, ei ole selle Euroopa standardiga hõlmatud seni, kuni nendele ei ole omistatud ohutusklassi. MÄRKUS 2 Lisaga E mittehõlmatud jahutusvedelike ohutusklassifikatsioon on toodud lisas F. See Euroopa standard hõlmab kõiki sissejuhatuses mainitud ohtusid. See Euroopa standard on rakendatav uute külmutussüsteemide ja olemasolevate külmutussüsteemide modifikatsioonide korral juhul, kui muudetakse külmutusagensi tüüpi või vahetatakse surveanumat. Hooldust, remonti, kasutamist, utiliseerimist, taaskasutust ja jäätmekäitlust käsitlev osa kehtib ka olemasolevate süsteemide kohta. Olemasolevate külmutussüsteemide eest vastutavatel osapooltel tuleb järgida selle Euroopa standardi ohutus- ja keskkonnanõudeid ja rakendada rangemaid nõudeid juhul, kui need on põhjendatud ja teostatavad. Selle Euroopa standardiga hõlmatud masina- või seadmetüüpide puhul võib rakendada direktiivi 94/9/EÜ, mis käsitleb plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme. See standard ei sätesta abinõusid direktiivi 94/9/EÜ tervise ja ohutusega seotud nõuete täitmiseks.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta