Esileht»E-pood»EVS-EN 378-4:2016+A1:2019

EVS-EN 378-4:2016+A1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine

See Euroopa standard määratleb inimeste ja vara ohutusnõuded, jagab keskkonnakaitsejuhiseid ning sätestab külmutussüsteemide kasutamise, hoolduse ja remondi ning külmaainete kokkukogumise toimingud. Selles Euroopa standardis kasutatav termin „külmutussüsteem“ hõlmab soojuspumpasid. Standard kehtib alljärgneva kohta: a) igas suuruses statsionaarsed või liigutatavad külmutussüsteemid, sealhulgas soojuspumbad; b) sekundaarsed jahutus- või küttesüsteemid; c) külmutussüsteemide asukoht; d) pärast selle standardi kehtestamist asendatud osad ja lisatud komponendid, juhul kui need ei ole funktsiooni ning tootlikkuse poolest identsed. See standard ei hõlma mootorsõidukite kliimaseadmeid, mis on ehitatud tootestandardite, nagu standardi ISO 13043 järgi. Standardi EN 378-1:2016 lisas E nimetatutest erinevaid külmaaineid kasutatavaid süsteeme ei käsitleta selles standardis, juhul kui neile pole määratud standardile ISO 817 vastav ohutusklass. See standard ei kehti ladustatavate kaupade kohta. See standard ei kehti külmutussüsteemidele ja soojuspumpadele, mis toodeti enne selle Euroopa standardi avaldamiskuupäeva, välja arvatud süsteemi laiendused ja muudatused, mis tehti pärast standardi avaldamist. See standard kehtib uute külmutussüsteemide ja olemasolevate süsteemide laienduste või muudatuste kohta ning olemasolevate paiksete süsteemide kohta, mis viiakse mujale ja mida kasutatakse teises kohas. Standard kehtib ka juhul, kui süsteem muudetakse teisele külmaaine tüübile sobivaks. Sel juhul tuleb hinnata standardi 1.–4. osa asjakohastele peatükkidele vastavust. Selle Euroopa standardi 4. osa määrab ohutus- ja keskkonnanõuded, mis on seotud külmutussüsteemide kasutamise, hoolduse ja remondiga ning igat tüüpi külmaainete, külmaainetes kasutatavate õlide, soojuskandevedelike, külmutussüsteemide ja nende osade kokkukogumise, taaskasutuse ja jäätmekäitlusega. Need nõuded on ette nähtud isikute vigastamise ning vara ja keskkonna kahjustamisega seotud ohtude minimeerimiseks, mis tulenevad kas külmaainete ebaõigest käitlemisest või saasteainetest ning mille tagajärjeks on süsteemi purunemine ja külmaaine leke. Selle Euroopa standardi peatükk 4, jaotised 5.1.1 kuni 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 ja 6.6 ei rakendu ühetaolistele toitekaabliga süsteemidele, mis on tehase pakendis ja mis vastavad standardisarjale EN 60335.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta