Esileht»E-pood»EVS-EN 437:2018

EVS-EN 437:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Katsetusgaasid. Katsetusrõhud. Tarvitite kategooriad

See dokument kirjeldab katsetusgaase, katsetusrõhke ja tarvitite kategooriaid seoses esimese, teise ja kolmanda perekonna küttegaaside kasutamisega. Standard on kasutatav viitedokumendina tarvitite tootestandardites, mis kuuluvad gaasiseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohase Nõukogu direktiivi (2009/142/EÜ) käsitlusalasse. Standard sisaldab soovitusi gaaside ja rõhkude kasutamise kohta katsetamisel. Täielikud protseduurid antakse vastavate tarvitite tootestandardites. MÄRKUS Selles standardis esitatud katsetusgaasid ja katsetusrõhud on põhimõtteliselt mõeldud kasutatavana kõikide tarvitite katsetamiseks nende asjakohastele standarditele vastavuse kindlakstegemisel. Teatud katsetusgaaside ja katsetusrõhkude kasutamine võib siiski olla sobimatu järgmiste gaasitarvitite katsetamiseks: — tarvitid, mille nimisoojuskoormus on suurem kui 300 kW; — tarvitid, mis ehitatakse kasutuskohas; — tarvitid, mille lõplik konstruktsioon on mõjutatud kasutajast; — tarvitid, mis on mõeldud kasutamiseks kõrgete toiterõhkudega (eriti otseseks kasutamiseks küllastunud auru rõhuga). Selliste tarvitite katsetamiseks võib tarvitite tootestandardites olla määratud muud katsetustingimused, mis võimaldavad selliste tarvitite nõuetele vastavust kindlaks teha.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta