Esileht»E-pood»EVS-EN 50129:2018

EVS-EN 50129:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 26,50 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid

See dokument rakendub raudteeohutusalastele elektroonilistele signalisatsioonisüsteemidele (sealhulgas alamsüsteemidele ja seadmestikele). See dokument rakendub üldistele süsteemidele (s.t üldistele toodetele või rakenduste klassi määravatele süsteemidele) ning spetsiifiliste rakenduste süsteemidele. Joonisel 1 on esitatud selle dokumendi käsitlusala ja selle seosed teiste CENELEC-i standarditega. See dokument rakendub üksnes süsteemide funktsionaalsele ohutusele. See ei ole mõeldud kasutamiseks muudel ohutusaladel, nagu näiteks töötervishoid ja personali ohutus. Kuigi süsteemide funktsionaalsel ohutusel on selge mõju personali ohutusele, on süsteemi projektis ka teisi aspekte, mis mõjutavad töötervishoidu ja tööohutust, kuid mida ei kaeta selle dokumendi sisuga. See dokument rakendub kõigile ohutusotstarbelise elektroonikasüsteemi elutsükli etappidele, keskendudes eriti etappidele 5 (süsteemi nõuete arhitektuur ja nende ülesehitus) kuni 10 (süsteemi heakskiit) standardis EN 50126-1:2017 kirjeldatu kohaselt. Mitteohutusalaste süsteemide nõuded ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. See dokument ei rakendu olemasolevatele süsteemidele, alamsüsteemidele või seadmestikele, mis on heaks kiidetud enne selle dokumendi loomist. Samas, kui see on mõistlikult rakendatav, tuleks seda rakendada olemasolevate süsteemide, alamsüsteemide ja seadmestike modifikatsioonidele ja täiendustele. See dokument rakendub eeskätt sihtotstarbeliselt raudtee signalisatsioonirakendustes kasutamiseks projekteeritud ja toodetud süsteemidele, alamsüsteemidele või seadmestikele. Seda oleks võimalik rakendada ka senikaua, kuni see on praktikas mõistlik, üldotstarbelistele või tööstusseadmetele (nt toiteallikad, displeide ekraanid või muud kaubanduses riiulilt saada olevad standardtooted), mida hangitakse ohutusotstarbelise elektroonikasüsteemi koostisosadena. Minimaalselt tuleks tõendeid esitada järgmistel juhtudel (lisainfot on antud jaotises 6.2), et näidata, kas — seadmestik ei ole ohutusalaselt rakendatav või — seadmestikku võib rakendada ohutusega seotud funktsioonide täitmiseks. Selle dokumendi sihtrühm on raudteevaldajad, raudteeseadmete tarnijad ja hindajad ning ohutusasutused, kuigi see ei kirjelda ohutusasutuste poolt kinnitatavat süsteemi heakskiidu protsessi.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta