Esileht»E-pood»EVS-EN 50413:2019

EVS-EN 50413:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Inimesele toimivate elektri-, magnet- ja elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) mõõtmis- ja arvutusviiside põhistandard

Selles dokumendis esitatakse sagedusalas 0 Hz kuni 300 GHz inimesele toimivate elektromagnetväljadega seotud suuruste mõõtmise ja arvutamise üldmeetodid. See on ette nähtud toodetest tuleneva kiirituse hindamiseks ning vastavalt vajadusele selle võrdlemiseks nõukogu soovituses 1999/519/EÜ esitatud kiirituse piirnormidega avalikus ruumis või direktiivis 2013/35/EL esitatud piirnormidega töötajatele. Samuti on standard mõeldud elektromagnetväljade mõju hindamiseks inimestele töökohas ning vastavuse määramiseks direktiivi 2013/35/EL nõuetele. Standard käsitleb kehaväliselt mõõdetavaid või arvutatavaid suuruseid, eelkõige elektri- ja magnetvälja tugevust või võimsustihedust, ning hõlmab ka kaitsesuuniste aluseks olevate kehasiseste normsuuruste mõõtmist ja arvutamist. Täpsemalt esitatakse standardis teavet järgmistel teemadel: — terminid ja määratlused, — elektromagnetväljade omadused, — kiirituse taseme mõõtmine, — nõuded mõõteseadmetele, — kalibreerimismeetodid, — mõõtmisviisid ja kiirituse taseme hindamise viisid, — kiirituse taseme hindamiseks kasutatavad arvutusmeetodid. Kui konkreetse toote või tehnoloogia jaoks on olemas kohaldatav elektromagnetväljade standard, siis tuleks selle dokumendi asemel kasutada seda. Standardi EN 62311:— tabelis 1 on esitatud asjakohaste standardite loetelu.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta