Esileht»E-pood»EVS-EN 50470-1:2007+A1:2019

EVS-EN 50470-1:2007+A1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 20,74 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid

Käesolev Euroopa standard kehtib uutele toodetud aktiivenergia hulga mõõtmise arvestitele, mis on ette nähtud kasutamiseks olme-, äri ja väiketööstuse 50 Hz elektrivõrgus. Standard määratleb üldnõuded ja tüübikatsete meetodid. Standard laieneb nii sise- kui välispaigalduse elektromehaanilistele ja staatilistele energiaarvestitele, mis sisaldavad korpusega ümbritsetud mõõteelementi ja registr(eid)it. See laieneb ka kontrollväljundi(te)le ja tööindikaatori(te)le. Kui arvesti omab mõõteelemente rohkem kui ühele energiatüübile (multi-energiaarvestid) või kui ta sisaldab teisi funktsionaalseid elemente, nagu maksimaalkoormuse indikaatoreid, elektroonseid tariifiregistreid, lülituskellasid, kaugjuhtimisvastuvõtjaid, andmeedastuse sobituselemente jne, mis kõik on samas arvestikorpuses (multifunktsionaalsed arvestid), siis rakendub antud standard ainult aktiivenergia arvestuse osale. Käesolev standard eristab: — elektromehaanilisi ja staatilisi arvesteid; — A, B ja C klassi arvesteid; — otse-ja trafoühendusarvesteid; — I ja II kaitseklassi arvesteid; — sise-ja välispaigalduse arvesteid. Standard ei laiene: — energiaarvestitele, mille ühendusklemmide vaheline pinge ületab 600 V (mitmefaasiliste süsteemide faaside vaheline pinge); — kaasaskantavatele arvestitele; — etalonarvestitele. Käesoleva standardi mehaaniliste konstruktsiooniomaduste nõuded ei laiene raampaigaldusega arvestitele. Katsenivood on esitatud kui minimaalväärtused, mis kindlustavad arvesti veatu töö tavalistel töötingimustel. Eriotstarbelistele arvestitele võivad olla vajalikud teised katsenivood, mis lepitakse kokku tellija ja tootja vahel. Ohutusaspekt on hõlmatud standardiga EN 62052-31:2016.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta