Esileht»E-pood»EVS-EN 589:2018

EVS-EN 589:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 9,49 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid

See dokument määratleb nõuded ja katsemeetodid turustatavale ja tarnitavale vedelgaasile (LPG), mis on ühest või mitmest kergest süsivesinikust koosnev madalal rõhul veeldatud gaas, mis on määratud ainult kui ÜRO 1011, 1075, 1965, 1969 või 1978 ja koosneb peamiselt propaanist, propeenist, butaanist, butaanisomeeridest, buteenidest, milles on muid süsivesinikgaase. Seda standardit kohaldatakse mootorsõiduki vedelgaasile, mida kasutatakse vedelgaasina vedelgaasi kasutamiseks ette nähtud mootorsõiduki mootoris. MÄRKUS Selles Euroopa standardis kasutatakse massiosade, μ, ja mahuosade, φ, eristamiseks vastavalt tähiseid „% (m/ m)“ ja „% (V/V)“. EE MÄRKUS Selles Eesti standardis kasutatakse vastavalt tähiseid „massi%“ ja „mahu%“. HOIATUS! Tähelepanu tuleb pöörata vedelgaasi käitlemisel tulekahju ja plahvatuse ohule ning ülemäärase vedelgaasi sissehingamisel tekkivale terviseohule. Vedelgaas (LPG) on väga lenduv süsivesinike vedelik, mida tavaliselt hoitakse rõhu all. Rõhu vabanedes tekib suur kogus gaasi, mis moodustab õhuga tuleohtlikke segusid vahemikus umbes 2 mahu% kuni 10 mahu%. See Euroopa standard hõlmab vedelgaasi proovide võtmist, käitlemist ja katsetamist. Lahtised leegid, kaitsmata elektriseadmete sädemeohud jne süütavad LPG. Vedelgaas (LPG) võib põhjustada nahale põletusi. Sätestatakse riiklikke tervishoiu- ja ohutusnõudeid. Vedelgaas (LPG) on õhust raskem ja koguneb õõnsustesse. Vedelgaasi (LPG) suurtes kogustes sissehingamisel on oht lämbuda. ETTEVAATUST! Üks selles Euroopa standardis kirjeldatud katse hõlmab katsetaja õhu ja vedelgaasi aurude segu sissehingamist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata seda katset kirjeldavas jaotises A.1 sätestatud hoiatustele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta