Esileht»E-pood»EVS-EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EVS-EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

IEC 61000 see osa käsitleb pingekõikumiste ja väreluse piiramist avalikes madalpingesüsteemides. See standard määrab piirnormid pingemuutustele, mis võivad olla tekitatud etteantud tingimustel katsetele esitatud seadmete poolt, ja esitab juhised hindamismeetoditele. IEC 61000 see osa on rakendatav elektri- ja elektroonikaseadmetele, mille sisendvool on kuni 16 A faasi kohta, mis on ette nähtud ühendamiseks avalike madalpinge jaotussüsteemidega faasi ja neutraali vahelisel pingel 220 V kuni 250 V sagedusel 50 Hz ja ei ole tinglike ühenduste objekt. Seadmeid, mida katsetati tugiimpedantsil Zref jaotisest 6.4 ja mis ei vasta IEC 61000 selle osa piirväärtustele, ei saa tunnistada vastavaks antud osale ning neid võib uuesti katsetada või hinnata vastavust IEC 61000-3-11 järgi. Osa 3-11 on rakendatav tinglike ühendustega objektile ja seadmetele sisendvooluga kuni 75 A faasi kohta. Katsed vastavalt antud osale on tüübikatsed. Täpsemad katsetingimused on toodud lisas A ja katsetuste skeem on esitatud joonisel 1. MÄRKUS 1 Selle standardi piirväärtused on seotud tarbijate poolt tajutavate pingemuutustega, mille liitumispunkt on avaliku madalpinge toitevõrgu ja seadmete kasutajapaigaldise vahel. Seega juhul kui seadmete kasutajapaigaldises ületab toitevõrgu tegelik impedants seadmete toiteklemmidel katsetusimpedantsi, on võimalik, et tekivad piirväärtusi ületavad toitepinge häiringud. MÄRKUS 2 Antud standardi piirväärtused põhinevad peamiselt värelustugevuse subjektiivsel tajul, mille tekitab keerdniidiga 230 V 60 W hõõglamp toitepinge kõikumistel. Süsteemides nimipingega vähem kui 220 V faasi ja neutraali vahel ja/või sagedusel 60 Hz on piirväärtused ja võrdlusahelate väärtused arutlusel.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta