Esileht»E-pood»EVS-EN 61140:2016

EVS-EN 61140:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele

See rahvusvaheline standard on ohutuse põhipublikatsioon, mis on ette nähtud kasutamiseks eeskätt tehnilistes komiteedes standardite koostamiseks vastavalt põhimõtetele, mis on esitatud juhistes IEC Guide 104 ja ISO/IEC Guide 51. See ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldiseisva standardina. Vastavalt juhisele IEC Guide 104 on tehnilised komiteed, kui nad koostavad, muudavad või revideerivad oma publikatsioone, kohustatud kasutama ohutuse põhipublikatsioone, nagu nt standardit IEC 61140. See rahvusvaheline standard käsitleb inimeste ja loomade kaitset elektrilöögi eest. Selle eesmärk on esitada põhiprintsiibid ja -nõuded, mis on ühised elektripaigaldistele, -süsteemidele ja -seadmetele või on vajalikud nende koordineerimiseks sõltumata nende pingete või voolude väärtustest, voolu liigist ja sagedusest tasemeni kuni 1000 Hz. Selle standardi mõned jaotised käivad madal- või kõrgepingeliste süsteemide, paigaldiste ja seadmete kohta. Madalpingeks loetakse selle standardi seisukohast tunnus-vahelduvpinget kuni 1000 V või tunnus-alalispinget kuni 1500 V. Kõrgepingeks loetakse tunnus-vahelduvpinget üle 1000 V või tunnus-alalispinget üle 1500 V. Tuleb märkida, et tõhusaks projekteerimiseks ja kaitseviiside valikuks on vaja arvestada esineva pinge liiki ja selle lainekuju, nt alalis- või vahelduvpinget, siinuselist, transientset, faasjuhtimisega või alalisvoolu-superponeerimisega pinget ning nende liikide võimalikku segu. Paigaldised või seadmed võivad pinge lainekuju nt vaheldite või muundurite tõttu mõjutada. Voolud, mis kulgevad normaalsetes talitlusoludes ja rikkeolukordades, sõltuvad eelkirjeldatud pingetest.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta