Esileht»E-pood»EVS-EN 71-3:2013+A3:2018

EVS-EN 71-3:2013+A3:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon

See Euroopa standard määratleb nõuded ja katsemeetodid alumiiniumi, antimoni, arseeni, baariumi, boori, kaadmiumi, kroom (III), kroom (VI), koobalti, vase, plii, mangaani, elavhõbeda, nikli, seleeni, strontsiumi, tina, orgaanilise tina ja tsingi migratsiooni kohta mänguasja materjalidest ja mänguasjade koostisosadest. Pakkematerjale ei vaadelda mänguasja osana, kui neil ei ole kavandatud mängulist väärtust. MÄRKUS 1 Vaadake Euroopa Komisjoni juhenddokumenti nr 12 [2] mänguasjade ohutuse direktiivi rakendamisest pakendile. Standardis on nõuded teatud elementide migratsiooni kohta mänguasja materjalide järgmistest liikidest: kategooria I: kuivad, rabedad, pulbritaolised või vormitavad materjalid (dry, brittle, powder like or pliable materials); kategooria II: vedelad või kleepuvad materjalid (liquid or sticky materials); kategooria III: mahakraabitud materjalid (scraped-off materials). Selle standardi nõuded ei ole kohaldatavad mänguasjadele või nende osadele, mis nende kättesaadavuse, toimimise, suuruse või massi tõttu välistavad selgelt mis tahes imemisest, lakkumisest või allaneelamisest tuleneva ohu või pikaajalise kontakti ohu nahaga, juhul kui mänguasja või selle osa kasutatakse kavandatud või etteaimataval viisil, võttes arvesse laste käitumist. MÄRKUS 2 Selle standardi mõistes peetakse imemise, lakkumise või allaneelamise tõenäosust märkimisväärseks järgmiste mänguasjade ja mänguasjade osade puhul (vt H.2 ja H.3): -kõiki suhu või suu juurde panemiseks ettenähtud mänguasju, mängu kosmeetikavahendeid ja mänguasjadena liigitatavaid kirjutusvahendeid võib pidada imetavateks, lakutavateks või allaneelatavateks; -kõiki kuni 6-aastastele lastele ettenähtud mänguasjade kättesaadavaid osi ja koostisosi võib hinnata suuga kontakteeruvateks. Vanematele lastele ettenähtud mänguasjade osade suuga kontakti sattumise tõenäosust ei peeta enamikul juhtudest oluliseks (vt H.2).

See standard on harmoneeritud standard direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutus) mõistes, arvestades järgmisi märkusi:
Märkus 1: Plii migratsiooni piirnormid on alates 28. oktoobrist 2018 järgmised: 2,0 mg/kg kuivas, hapras, pulbrilaadses või elastses mänguasjamaterjalis; 0,5 mg/kg vedelas või kleepuvas mänguasjamaterjalis; 23 mg/kg mahakraabitud mänguasja-materjalis. Vt direktiiv (EL) 2017/738 (ELT L 110, 27.4.2017, lk 6). 
Märkus 2: Kroomi (VI) migratsiooni piirnormid on alates 18. novembrist 2019 järgmised: 0,02 mg/kg kuivas, hapras, pulbrilaadses või elastses mänguasjamaterjalis; 0,005 mg/kg vedelas või kleepuvas mänguasjamaterjalis; 0,053 mg/kg mahakraabitud mänguasjamaterjalis. Vt direktiiv (EL) 2018/725 (ELT L 122, 17.5.2018, lk 29).

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse direktiivi 2009/48/EC mõistes ning direktiivi nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta