Esileht»E-pood»EVS-EN IEC 60071-1:2020

EVS-EN IEC 60071-1:2020

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid

See standardisarja IEC 60071 osa kehtib kolmefaasilistes vahelduvvoolu võrkudes, kus seadmete suurim lubatav kestevpinge on üle 1 kV. Selles määratakse kindlaks selliste võrkude seadmete ja paigaldiste faasi ja maa vahelise, faasidevahelise ning pikiisolatsiooni standardsete normtaluvuspingete valiku metoodika. Selles on toodud ka standardsete väärtuste loetelu, mille hulgast standardsed normtaluvuspinged on valitud. See dokument näitab, et valitavad taluvuspinged on seotud seadmete suurima lubatava kestevpingega. See seos on loodud ainult isolatsiooni koordinatsiooni eesmärgil. Selles dokumendis ei käsitleta inimeste elektriohutuse nõudeid. Kuigi selle dokumendi põhimõtted rakenduvad ka ülekandeliinide isolatsioonile, saavad nende taluvuspingete väärtused erineda standardsetest normtaluvuspingetest. Seadmekomiteed vastutavad konkreetsele seadmele sobiva taluvuspinge ja katsetamisprotseduuri sätestamise eest, arvestades seejuures selle dokumendi soovitusi. MÄRKUS Kõiki selles dokumendis toodud isolatsiooni koordinatsiooni reegleid, eriti aga standardsete normtaluvuspingete ja seadmete suurima kestevpinge vahelist seost, täpsustatakse üksikasjalikult standardis IEC 60071-2. Kui seadmete samale suurimale kestevpingele vastab rohkem kui üks standardsete normtaluvuspingete komplekt, on seal toodud juhised neist sobivaima valikuks. See üldine standard on loodud eelkõige kasutamiseks tehnilistele komiteedele, et koostada standardeid kooskõlas juhendis IEC Guide 108 seatud põhimõtetega. Väljaannete koostamisel vastutab tehniline komitee muu hulgas üldiste standardite kasutamise eest alati, kui see on asjakohane. Selle üldise standardi sisu ei kohaldu ilma erilise viiteta või ilma kaasamiseta asjakohases väljaandes.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta