Esileht»E-pood»EVS-EN IEC 61000-6-2:2019

EVS-EN IEC 61000-6-2:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased põhistandardid. Häiringutaluvus tööstuskeskkondades

Elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusnõudeid käsitleva standardi IEC 61000 see osa kehtib elektri- ja elektroonikaseadmete kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuspaikades, nagu kirjeldatud allpool. Häiringutaluvusnõuded haaravad sagedusvahemikku 0 Hz kuni 400 GHz. Sagedustel, mille puhul mingeid nõudeid ei esitata, ei ole katsetusi vaja sooritada. Seda elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvuse põhistandardit rakendatakse siis, kui vastava toote või tootesarja kohta ei ole asjakohast elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusstandardit. See standard kehtib elektri- ja elektroonikaseadmete kohta, mis on ette nähtud käitamiseks jaotise 3.7 järgi määratletud tööstuspaikades nii siseruumides kui ka väljas. See standard kehtib ka seadmete kohta, mis on ette nähtud otseseks ühendamiseks alalisvoolu-jaotusvõrguga või mida käitatakse primaar-galvaanielemendi- või akupatareist ja mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuspaikades. See standard määratleb käsitlusalas sätestatud seadmete häiringutaluvuse katsetamisnõuded kestvate ja transientsete juhtivus- ja kiirgushäiringute, sealhulgas elektrostaatiliste lahenduste suhtes. Häiringutaluvusnõuded on valitud selliselt, et need tagaksid tööstuspaikades käitatavate seadmete adekvaatse häiringutaluvustaseme. Seejuures ei arvestata äärmuslikke juhtumeid, mis võivad mingis paigas ette tulla, kuid mille toimumise tõenäosus on äärmiselt madal. Selles standardis esitatud katsetamisnõuetes ei ole arvestatud mitte kõiki häiringunähtusi, vaid ainult neid, mida on peetud vastavateks selles standardis käsitletavatele seadmetele. Need katsetamisnõuded esindavad põhilisi elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusnõudeid. Need on sätestatud iga arvesse võetava sidendi kohta. MÄRKUS 1 Informatsioon muude häiringunähtuste kohta on esitatud tehnilises aruandes IEC TR 61000-4-1. MÄRKUS 2 See standard ei haara ohutuskaalutlusi. MÄRKUS 3 Erijuhtumeil võivad tekkida olukorrad, mil häiringutasemed võivad ületada selles standardis sätestatud katsetustasemeid, nt kui seadmed on paigaldatud CISPR 11 järgi määratletud tööstuslike, teaduslike või meditsiiniseadmete lähedale või kui seadme lähedal kasutatakse kaasaskantavat saatjat. Neil juhtumeil võib rakendada spetsiaalseid häiringuleevendusmeetmeid. Tööstuskeskkonda võib muuta spetsiaalsete leevendusmeetmete abil. Kui selliste meetmete kasutamisel saab näidata, et elektromagnetiline keskkond on võrdväärne olme-, kaubandus- või väiketööstuskeskkonnaga, võib rakendada selle keskkonna erialastandardit või asjakohast tootestandardit.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta