Esileht»E-pood»EVS-EN IEC 61000-6-4:2019

EVS-EN IEC 61000-6-4:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,92 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade kiirguslike häiringute standard

Standardisarja IEC 61000 see osa, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid kiirguslike häiringute piiramisel, kehtib elektri- ja elektroonikaseadmete kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuses esinevates keskkondades (vt 3.1.12). Seda dokumenti ei kohaldata standardi IEC 61000-6-3 käsitlusalasse kuuluvate seadmete suhtes. Selle dokumendiga hõlmatud keskkond käsitleb nii sise- kui väliskeskkondi. Selles dokumendis käsitletakse kiirguslike häiringute nõudeid sagedusalas 9 kHz kuni 400 GHz ja need on valitud selliselt, et tagada adekvaatne raadiosignaalide vastuvõtu kaitstuse tase määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Sagedustel, mille puhul mingeid nõudeid ei esitata, ei ole vaja mõõtmisi sooritada. Neid nõudeid peetakse vajalikuks selleks, et tagada raadiosideteenuste adekvaatne kaitstuse tase. Katsetamiseks ei ole kaasatud kõiki võimalikke häiringunähtusi, vaid ainult neid, mida peetakse olulisteks seadmete jaoks, mis on ette nähtud töötama selles dokumendis käsitletud keskkondades. Nõuded on määratletud iga vaadeldava sidendi kohta. Seda elektromagnetilise ühilduvuse kiirguslike häiringute põhistandardit rakendatakse siis, kui vastava toote või tootesarja kohta ei ole oma elektromagnetilise ühilduvuse kiirguslike häiringute standardit. MÄRKUS 1 See dokument ei käsitle ohutuse küsimusi. MÄRKUS 2 Erijuhtumitel võivad tekkida olukorrad, kus selles dokumendis sätestatud emissioonipiirangud ei taga adekvaatset kaitset; näiteks tundliku vastuvõtja kasutamine mingi seadme vahetus läheduses. Sellistel juhtudel võib osutuda vajalikuks kasutada spetsiaalseid leevendusmeetmeid. MÄRKUS 3 See dokument ei käsitle seadme rikkeolukordades tekkivaid häiringuid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta