Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 11737-1:2018

EVS-EN ISO 11737-1:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel

Selles dokumendis sätestatakse nõuded ja antakse suuniseid tervishoiutoote, koostisosa, tooraine või pakendi peal või sees leiduvate eluvõimeliste mikroobsete populatsioonide loendamiseks ja mikrobioloogiliseks iseloomustamiseks. MÄRKUS 1 Mikrobioloogilise iseloomustamise olemus ja ulatus sõltub biokoormuse andmete kasutusotstarbest. MÄRKUS 2 Juhiseid peatükkide 1 kuni 9 kohta vt lisa A. Seda dokumenti ei kohaldata viirusliku, prioonse ega algloomse kontaminatsiooni loendamise või tuvastamise suhtes. See hõlmab ka spongiformsete entsefalopaatiate, nagu skreipi, veiste spongiformse entsefalopaatia ja Creutzfeldti-Jakobi tõve tekitajate eraldamist ja tuvastamist. MÄRKUS 3 Viiruste ja prioonide inaktiveerimise kohta leiate suuniseid dokumentidest ISO 22442-3, ICH Q5A(R1) ja ISO 13022. Seda dokumenti ei kohaldata tervishoiutoodete tootmiskeskkonna mikrobioloogilise seire suhtes.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta