Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 12354-1:2017

EVS-EN ISO 12354-1:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon

See standard kirjeldab arvutusmudelid, mis on mõeldud ruumidevahelise õhuheli isolatsiooni hindamiseks hoonetes, lähtudes eelkõige mõõdistusandmetest, mis iseloomustavad osalevate ehituselementide otsest või kaudset külgsuunalist ülekannet, ning teoreetiliselt tuletatud meetoditest, mis käsitlevad heli levikut ehituselementides. Kirjeldatakse detailset mudelit arvutamiseks 1/3-oktaavribades sagedusvahemikus 100 Hz kuni 3150 Hz vastavuses standardiga ISO 717-1 võimalusega laiendada sagedusvahemikku 1/3 oktaavi allapoole kuni sageduseni 50 Hz, kui on kasutada andmed elemendi ja ühenduskoha kohta (vt lisa I); arvutustulemuste põhjal on võimalik määrata ühe arvuga väljendatav näitaja. Eelneva alusel tuletatakse piiratud rakendusalaga lihtsustatud mudel, mis ehituselemente iseloomustava ühe arvuga väljendatavaid näitajaid kasutades võimaldab vahetult arvutada ühe arvuga väljendatava iseloomustava näitaja; esitatud on meetod lihtsustatud mudeli määramatuse piiritlemiseks (vt lisa K). Selles dokumendis kirjeldatakse arvutuste põhimõttelist käiku, esitatakse asjakohaste suuruste loetelu ning määratletakse selle rakendamise võimalused ja piirangud.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta