Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 13857:2008

EVS-EN ISO 13857:2008

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Masinaohutus. Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja  jalgade sattumist ohtlikku alasse

Standard kehtestab ohutusvahemike väärtused kasutamiseks nii tööstuskeskkondades kui ka mittetööstuskeskkondades masina ohualadesse ulatumise vältimiseks. Ohutusvahemikud on antud kaitsetarindite suhtes. Standard sisaldab ka teavet kaitsetarindite kasutamise kohta jalgade vaba ligipääsu takistamiseks (vt 4.3). Standard hõlmab 14 aasta vanuseid ja vanemaid inimesi (14 aasta vanuste inimeste 5. protsentiilile vastav pikkus on umbes 1 400 mm). Lisaks sellele sisaldab käesolev standard läbi avade ulatumist käsitlevates osades teavet üle 3 aasta vanuste inimeste kohta (3 aasta vanuste inimeste 5. protsentiilile vastav pikkus on umbes 900 mm). MÄRKUS 1 Laste jalgadega ohualadesse ulatumise vältimist ei ole käsitletud. Ohutusvahemikud kehtivad juhtudel, kui piisavat ohutust on võimalik saavutada ainult ohutusvahemikuga. Kuna ohutusvahemikud sõltuvad inimese suurusest, võivad ülisuurte kehamõõtmetega inimesed ulatuda ohualadesse ka siis, kui masin vastab käesoleva rahvusvahelise standardi nõuetele. MÄRKUS 2 Kõnealused ohutusvahemikud ei taga piisavat kaitset teatavate ohtude, näiteks radiatsiooni ja ohtlike ainete emissiooni eest. Selliste ohtude korral tuleb rakendada täiendavaid meetmeid. standardi jalgade ligipääsu käsitlevad punktid kehtivad juhtudel, kui vastavalt riski hindamisele ei ole käte ligipääs eeldatav. Ohutusvahemikud on mõeldud nende inimeste kaitsmiseks, kes üritavad kindlaksmääratud tingimustel (vt 4.1.1) ohualadesse ulatuda. MÄRKUS 3 Käesoleva rahvusvahelise standardi eesmärk ei ole meetmete kehtestamine ohualasse ulatumise vältimiseks üleronimise korral.

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse direktiivi 2006/42/EC mõistes ning direktiivi nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta