Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 14004:2016

EVS-EN ISO 14004:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks

See rahvusvaheline standard annab juhised tugeva, usaldusväärse ja toimimiskindla keskkonnajuhtimissüsteemi sisseseadmiseks, elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja parendamiseks. Esitatud juhised on mõeldud organisatsiooni jaoks, kelle eesmärk on ohjata oma keskkonnaalast vastutust süstemaatilisel, keskkonnaalase tugisamba jätkusuutlikkusele kaasaaitaval viisil. See rahvusvaheline standard aitab organisatsioonil saavutada oma keskkonnajuhtimissüsteemis nii keskkonnale, organisatsioonile endale kui ka huvipooltele väärtust loovad kavatsetud tulemused. Organisatsiooni keskkonnaalaste juhtpõhimõtetega kooskõlas sisaldavad need kavatsetud keskkonnajuhtimissüsteemi tulemused järgmist: — keskkonnaalase tulemuslikkuse tõstmist; — vastavuskohustuste täitmist; — keskkonnaalaste eesmärkide saavutamist. Selles rahvusvahelises standardis sisalduvad juhised aitavad organisatsioonil tugevdada oma keskkonnaalast tulemuslikkust ja võimaldavad keskkonnajuhtimissüsteemi elementidel lõimuda organisatsiooni põhitegevusprotsessiga. MÄRKUS Ehkki süsteem ei ole mõeldud töötervishoiu ja -ohutuse küsimuste lahendamiseks, võib süsteem ka neid küsimusi käsitleda, kui organisatsioon otsib lõimitud keskkonna- ja töötervishoiu ning tööohutuse juhtimissüsteemi elluviimise võimalust. See rahvusvaheline standard on kohaldatav kõikidele organisatsioonidele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata ning kohaldub tema tegevuste, toodete ja teenuste keskkonnaaspektidele, mida organisatsioon saab oma määratluse kohaselt kas ohjata või mõjutada, arvestades elutsükli vaadet. Selles rahvusvahelises standardis sisalduvaid juhiseid saab kasutada tervikuna või osaliselt keskkonnajuhtimise süsteemse parendamise eesmärgil. Need juhised on mõeldud pakkuma mõistetele ja nõuetele lisaselgitusi. Kuigi selles rahvusvahelises standardis sisalduvad juhised on kooskõlas ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi mudeliga, ei ole need mõeldud ISO 14001 nõuete tõlgendamiseks.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta