Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 14688-1:2018

EVS-EN ISO 14688-1:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 1: Identifitseerimine ja kirjeldamine

See dokument kirjeldab üksikasjalikult toiminguid, mida tuleb järgida pinnaste identifitseerimisel ja kirjeldamisel ning mida tuleb vaadelda koos standardiga ISO 14688-2, mis kehtestab aluspõhimõtted pinnase identifitseerimiseks ja liigitamiseks nende materjaliomaduste alusel, mida insenerinduses pinnaste puhul kõige sagedamini kasutatakse. Asjakohased omadused võivad varieeruda ning konkreetsete projektide või materjalide puhul võib seetõttu osutuda vajalikuks kasutada üksikasjalikumaid kirjeldus- ja liigitustermineid. See dokument kirjeldab detailselt pinnaste identifitseerimisel ja kirjeldamisel tehtavaid toiminguid, mis tuginevad kogenud isikutele vahetuks (välistingimustes) kasutamiseks mõeldud paindlikule süsteemile, hõlmates nii materjali- kui ka massiomaduste visuaalset ja käsitsi määramist. Kirjeldatakse üksikasjalikult eri omadusi, mille põhjal pinnaseid identifitseeritakse, ning tavapäraselt kasutatavaid kirjeldavaid termineid, sealhulgas välistingimustes käsitsi tehtud katsete tulemusi iseloomustavaid termineid kui kirjeldava protsessi üht osa. See dokument on rakendatav ehituslikul eesmärgil pinnaste kirjeldamiseks, mis võivad olla looduslikud, inimese poolt ümber paigutatud või sisaldada tehismaterjale. MÄRKUS 1 Kalju identifitseerimist ja kirjeldamist käsitleb ISO 14689-1. Pinnase ja kalju vahepealseid materjale identifitseeritakse ja kirjeldatakse vajaduse järgi selles dokumendis, standardites ISO 14688-2 ja ISO 14689-1 kirjeldatud toimingute abil. MÄRKUS 2 Pinnase identifitseerimist ja liigitamist mullateaduslikel eesmärkidel, mõõtmiste tegemisel muldade kaitseks ja saastunud alade taastamiseks käsitleb ISO 25177.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta