Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 14688-2:2018

EVS-EN ISO 14688-2:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 9,49 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Geotehniline uurimine ja katsetamine. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine. Osa 2: Liigituspõhimõtted

See dokument kehtestab põhimõtted pinnase liigitamiseks nende oluliste omaduste alusel, mida pinnaste puhul insenerinduses kõige sagedamini kasutatakse. See on ette nähtud kasutamiseks koos standardiga ISO 14688-1, mis sätestab juhised pinnaste identifitseerimiseks ja kirjeldamiseks. Asjakohased omadused võivad varieeruda ning seetõttu võib konkreetsete projektide või materjalide puhul olla vaja kasutada üksikasjalikumaid kirjeldus- ja liigitustermineid. Kuna geoloogilised tingimused on piirkonniti erinevad, rakendatakse asjakohaseid liigitamiskriteeriume täiendavaid väljakujunenud tavasid. Selles dokumendis kehtestatud liigituspõhimõtted võimaldavad välistingimustes ja laboris tehtud katsete tulemuste põhjal rühmitada pinnaseid sarnase koostise ja geotehniliste omadustega klassidesse, arvestades nende sobivust kasutamiseks geotehnilises insenerinduses. See dokument on rakendatav loodusliku pinnase suhtes in situ, tehislikult ümberpaigutatud looduslike pinnaste ja sünteetiliste materjalide suhtes. Üksikasjalikum klassifikatsioon mullatööde jaoks on esitatud dokumendis EN 16907-2. MÄRKUS 1 Kalju identifitseerimist ja kirjeldamist käsitleb ISO 14689. Pinnase ja kalju vahepealseid materjale identifitseeritakse ja kirjeldatakse vajaduse järgi standardis ISO 14688-1, selles dokumendis ja standardis ISO 14689 kirjeldatud toimingute abil. MÄRKUS 2 Pinnase identifitseerimist ja liigitamist mullateaduslikel eesmärkidel, mõõtmiste tegemisel muldade kaitseks ja saastunud alade taastamiseks käsitleb ISO 25177.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta