Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 15212-2:2007

EVS-EN ISO 15212-2:2007

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 12,51 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Võnkumispõhised tihedusmõõturid. Osa 2: Protsessi mõõtevahendid homogeensetele vedelikele

Standardi ISO 15212 käesolev osa määratleb metroloogilised ja muud nõuded võnkumispõhistele tihedusmõõturitele ja nende funktsionaalüksustele (vt jaotis 4.2), mida kasutatakse protsessides kõikvõimalike homogeensete vedelike (sh veeldatud gaaside) tiheduse mõõtmiseks. Samuti antakse juhised ja meetodid protsessi mõõtevahendite paigaldamiseks, eeljusteerimiseks, justeerimiseks ning kalibreerimiseks. Need protsessi mõõtevahendid võivad olla kas integreeritud süsteemid või integreeritud mõõtesüsteemiks kombineeritud funktsionaalüksused. Standardi ISO 15212 käesolev osa ei kirjelda protsessi tihedusmõõturite kasutusmeetodeid konkreetsete rakenduste või toodete jaoks, nagu naftatooted või joogid. Sellised meetodid võivad olla määratletud asjakohaste organisatsioonide, nagu ISO või vastutavate valitsusasutuste poolt. Standardi ISO 15212 käesolev osa ei määratle seadme tehnilisi tingimusi ühegi konkreetse rakenduse jaoks. Nende andmete jaoks tuleb pöörduda asjakohase, antud kasutusmeetodit kirjeldava standardi poole. Standardi ISO 15212 käesolev osa on suunatud tihedusmõõturite tootjatele ning nõuetele vastavuse katsetamise ja tõendamisega tegelevatele asutustele. Standardi ISO 15212 käesolev osa annab kasutajatele ka soovitusi tihedusmõõturite justeerimiseks ja kalibreerimiseks. Laborites kasutatavaid võnkumispõhiseid tihedusmõõtureid käsitletakse standardis ISO 15212-1.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta