Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 15614-2:2005

EVS-EN ISO 15614-2:2005

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 2: Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitus

See standard määratleb, kuidas esialgne keevitusprotseduuri spetsifikaat atesteeritakse keevitusprotseduuri katsete alusel. Antud Euroopa standard on osa standardite seeriast, mille üksikasjad on toodud standardi EN ISO 15607:2003 lisas A. Standard määrab kindlaks tingimused keevitusprotseduuri atesteerimiskatsete teostamiseks ja keevitusprotseduuride atesteerimise piirid kõikidele praktilistele keevitusoperatsioonidele peatükis 8 loetletud muutujate ulatuses. Antud standardit kasutatakse kõikide alumiiniumi deformeeritavate ja valusulamite kaarkeevitusel. Selles standardis tähendab termin „alumiinium“ nii alumiiniumit kui ka alumiiniumisulameid. Seda standardit ei kasutata alumiiniumist valandite viimistluskeevituse korral, mida käsitleb standardikavandi prEN ISO 15614-4. Standardi EN ISO 4063 kohaselt käsitletakse alumiiniumi keevitamisel järgmisi keevitusprotsesse: 131 - metallelektroodiga inertgaas-kaarkeevitus, MIG-keevitus; 141 - kaarkeevitus sulamatu elektroodiga inertgaasis, TIG-keevitus; 15 - plasmakaarkeevitus. MÄRKUS Erilised kasutamise või valmistamise tingimused või materjalid võivad nõuda laialdasemaid katsetamisi kui on määratletud selle standardiga (vaata jaotis 7.1). Selle standardi põhimõtteid võib rakendada teistele sulakeevituse protsessidele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta