Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 15614-7:2016

EVS-EN ISO 15614-7:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 13,92 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus

See ISO 15614 osa määratleb, kuidas keevitusprotseduuri katsetega kvalifitseeritakse pindekeevituse esialgne keevitusprotseduuri spetsifikaat. See ISO 15614 osa määratleb keevitusprotseduuri katsete teostamise tingimused ja keevitusprotseduuride kvalifitseerimispiirid peatükis 8 esitatud muutujate piires kõikidele kasutatavatele keevitusoperatsioonidele. See ISO 15614 osa kehtib kõikidele pindekeevitamiseks sobilikele keevitusprotsessidele. Olukordades, kus kvalifitseerimine viiakse läbi tootmiseelse katsega, teostatakse kvalifitseerimine standardi ISO 15613 kohaselt, välja arvatud katsed, mis on nii palju kui võimalik kooskõlas ISO 15614 selle osaga. Põhimaterjali täitekeevitus ja paranduskeevitus on kaetud standardiga ISO 15613 või ISO 15614-1. See ISO 15614-7 väljaanne kehtib kõikidele uutele keevitusprotseduuri kvalifitseerimise katsetele. See ei muuda kehtetuks eelnevaid keevitusprotseduuri katseid, mis on tehtud ISO 15614 selle osa eelnevate väljaannete kohaselt. Kui selle väljaande järgi on nõutud lisakatsed, on katsekehale, mis tehtud olemasoleva WPS-i ja ISO 15614 selle osa kohaselt, vajalik ainult nende lisakatsete läbiviimine. Kui eri materjalide keevitamisel kasutatakse vahekihi keevitamist, kvalifitseeritakse keevitusprotseduur ISO 15614-1 kohaselt. See vahekihi keevitamine võib olla nõutud keevisele, mis liidab eri materjalide struktuurid või omadused, nt martensiitteraste või ferriitteraste liitmine austeniitterastega. Rakendusstandardid võivad nõuda lisakatseid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta