Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 17640:2018

EVS-EN ISO 17640:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 14,69 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Keevisõmbluste mittepurustav katsetamine. Ultraheliga katsetamine. Meetodid, katsetasemed ja hindamine

See dokument määratleb käsitsi sooritatava ultraheliga katsetamise meetodid metalsetest materjalidest sulakeevitatud liidetele, materjali paksusega 8 mm või rohkem, millel on väike ultraheli sumbuvus (eriti hajuvuse tõttu) katseobjekti temperatuurivahemikus 0 °C kuni 60 °C. Peamiselt on see mõeldud kasutamiseks täieliku läbikeevitusega keevisliidete kontrolliks, mille põhimaterjal ja keevisõmblus on ferriitse struktuuriga. Selles dokumendis toodud materjalipõhised ultraheli väärtused põhinevad terastel, milles on ultraheli levikukiirus (5920 ± 50) m/s pikilainete korral ning (3255 ± 30) m/s ristilainete korral. See dokument määratleb neli katsetaset, millest igaüks vastab defektide avastamise erinevale tõenäosusele. Juhised katsetasemete A, B ja C valikuks on toodud lisas A. See dokument määratleb, et katsetaseme D nõuded, mis on mõeldud kasutamiseks erijuhtude korral, on vastavuses üldnõuetega. Katsetaset D võib kasutada vaid juhul, kui nii on määratud tehnilises spetsifikatsioonis. See hõlmab mitteferriitse struktuuriga metallide katseid, katseid osalise läbikeevitusega liidetel, automatiseeritud seadmetega katseid ning katseid objekti temperatuuridel väljaspool vahemikku 0 °C kuni 60 °C. Seda dokumenti võib kasutada näitude hindamiseks aktsepteerimise otstarbel, kasutades ühte kahest meetodist: a) hindamine, mis põhineb peamiselt signaali näidu pikkusel ning kaja amplituudil; b) hindamine, mis põhineb näidu kirjeldamisel ning selle suuruse hindamisel sondi liigutamisega.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta