Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 19493:2008

EVS-EN ISO 19493:2008

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 12,51 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vee kvaliteet. Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks

See rahvusvaheline standard annab juhised merebioloogilisteks uuringuteks supralitoraali, eulitoraali ja sublitoraali kõva põhja keskkonnamõju hindamiseks ning seireks rannikumeres. See rahvusvaheline standard sisaldab — proovivõtuplaani väljatöötamist, — uurimismeetodeid, — liikide identifitseerimist ning — andmete ja kogutud materjalide säilitamist. See rahvusvaheline standard määratleb miinimumnõuded keskkonnaseireks. Uuringumeetodite valik piirdub poolkvantitatiivsete ja kvantitatiivsete andmekogumismeetoditega, mis põhjustavad taimestikule ja loomastikule vähest kahju. Praktikas tähendab see kohapealset andmekogumist välitöödel ja fotograafiat. See rahvusvaheline standard ei hõlma proovide kogumist organismide eemaldamise teel, kasutades nt proovivõtu imurit jne, kuid selliseid meetodeid võib lisaks kasutada informatsiooni kogumiseks väikesemõõtmeliste liikide või varjatud eluviisiga liikide kohta.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta