Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 22000:2018

EVS-EN ISO 22000:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 17,08 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded kõikidele organisatsioonidele toidu käitlemisahelas

See dokument määrab kindlaks nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemile (TOJS-le), võimaldamaks organisatsioonil, mis on otseselt või kaudselt tegev toidu käitlemisahelas, a) plaanida, sisse seada, kasutada, toimivana hoida ja ajakohastada TOJS-i, mis pakub ohutuid tooteid ja teenuseid nende ettenähtud kasutuse kohaselt; b) näidata vastavust kohaldatavate seadusjärgsete ja normatiivsete toiduohutuse nõuete suhtes; c) üle vaadata ja hinnata vastastikku kokku lepitud kliendi toiduohutuse nõudeid ning näidata vastavust nendele; d) edastada mõjusalt toiduohutusalast teavet huvipooltele toidu käitlemisahelas; e) tagada, et organisatsioon vastab oma kehtestatud toiduohutusalastele juhtpõhimõtetele; f) näidata vastavust asjakohastele huvipooltele; g) taotleda oma TOJS-i sertifitseerimist või registreerimist välise organisatsiooni poolt või teostada enesehindamine või teha enesedeklaratsioon sellele dokumendile vastavuse kohta. Selle dokumendi kõik nõuded on üldised ja mõeldud kasutamiseks toidu käitlemisahela kõikidele organisatsioonidele, olenemata nende suurusest ja keerukusest. Otseselt ja kaudselt seotud organisatsioonid hõlmavad söödatootjaid, loomatoidu tootjaid, viljakoristajaid, loomakasvatajaid, talunikke, lisandite tootjaid, toidu töötlejaid, müüjaid, toiduteenuse osutajaid, toitlustajaid, puhastus- ja desinfitseerimisteenuste osutajaid, transpordi, ladustamise ja laialiveo teenuste osutajaid ning seadmete, puhastus- ja desinfitseerimisvahendite, pakkematerjali jt toiduga kokkupuutuvate materjalide tarnijaid, kuid ei piirdu ainult nendega. See dokument võimaldab organisatsioonil, ka väikesel ja/või vähem arenenud organisatsioonil (nt väiketalu, väikepakkija-laialivedaja, väike jaemüüja või toiduteenuse müügikoht) rakendada organisatsiooniväliselt väljatöötatud elemente oma TOJS-s. Selle dokumendi nõuetele vastavuse saavutamiseks saab kasutada sisemisi ja/või väliseid ressursse.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta