Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 22301:2019

EVS-EN ISO 22301:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,22 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded

See dokument sätestab nõuded juhtimissüsteemi elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja parendamiseks, kaitsmaks häiringute eest, nende esinemise tõenäosuse vähendamiseks, nendeks valmistumiseks, neile reageerimiseks ja nendest taastumiseks. Selle dokumendi nõuded on üldised ja mõeldud kohaldamiseks kõikidele organisatsioonidele või nende osadele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata. Nende nõuete kohaldatavuse ulatus sõltub organisatsiooni toimimise keskkonnast ja keerukusest. See dokument on kohaldatav igasuguse suuruse ja tüübiga organisatsioonidele, a) kes viivad ellu, hoiavad toimivana ja parendavad BCMS-i, b) kelle eesmärk on tagada vastavus sätestatud talitluspidevuse juhtpõhimõtetele, c) kes peavad suutma häiringute ajal jätkata toodete ja teenuste pakkumist vastuvõetavas ettemääratud mahus; d) kes püüavad BCMS-i mõjusa elluviimise kaudu oma vastupidavust suurendada. Selle dokumendi abil on võimalik hinnata organisatsiooni võimet täita oma äritegevuse järjepidevus-alaseid vajadusi ja kohustusi.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta