Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 50001:2018

EVS-EN ISO 50001:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega

See dokument määratleb nõuded energiajuhtimissüsteemi (EJS-i) sisseseadmiseks, elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja parendamiseks. Kavatsetud väljund tagab, et organisatsioon järgib süstemaatilist lähenemisviisi energiatulemuslikkuse ja EJS-i järjepideva parendamise saavutamisel. See dokument a) on kohaldatav kõikidele organisatsioonidele, sõltumata nende tüübist, suurusest, keerukusest, geograafilisest asukohast, organisatsiooni kultuurist või pakutavatest toodetest ja teenustest; b) on kohaldatav organisatsiooni poolt juhitud ja ohjatud tegevustele, mis mõjutavad energiatulemuslikkust; c) on kohaldatav sõltumata tarbitava energia kogusest, kasutusest või liigist; d) nõuab energiatulemuslikkuse järjepideva parendamise näitamist, kuid ei määratle energiatulemuslikkuse parendamise tasemeid, mida saavutada; e) võib olla kasutatud iseseisvalt või joondatud või lõimitud teiste juhtimissüsteemidega. Lisa A pakub juhised selle dokumendi kasutamiseks. Lisa B pakub võrdluse selle väljaande ja eelmise väljaande vahel.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta