Esileht»E-pood»EVS-HD 60364-7-721:2019

EVS-HD 60364-7-721:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 13,92 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-721: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamute elektripaigaldised

Harmoneerimisdokumendi HD 60364 selle osa erinõuded kehtivad haagis- ja mootorsõidukelamute elektripaigaldiste kohta. Neid rakendatakse nende elektriahelate ja -seadmete kohta, mis on ette nähtud sõidukelamu elutarbeliseks kasutamiseks. Neid ei rakendata autotarbeliste elektriahelate ja -seadmete kohta. Neid ei rakendata teisaldatavate elamute, kämpinguelamute ega transporditavate üksuste kohta. MÄRKUS 1 Teisaldatavate elamute ja kämpinguelamute kohta rakendatakse üldnõudeid. MÄRKUS 2 Transporditavate üksuste kohta vt HD 60364-7-717. MÄRKUS 3 Selles dokumendis nimetatakse nii haagiselamuid kui ka mootorsõidukelamuid sõidukelamuteks. Standardisarja HD 60364-7 mõnede osade (näiteks HD 60364-7-701) erinõudeid võib rakendada ka haagiselamute sellistele paigaldistele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta