Esileht»E-pood»EVS-HD 60364-8-1:2019

EVS-HD 60364-8-1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 20,74 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-1: Talitluslikud aspektid. Energiatõhusus

Standardisarja IEC 60364 see osa näeb ette lisanõuded, -meetmed ja -soovitused igat liiki madalpingeliste elektripaigaldiste, sealhulgas kohalike energiatootmis- ja salvestussüsteemide projekteerimisel, ehitamisel, talitlusel ja kontrollil elektrienergia kasutamise üldise tõhususe optimeerimiseks. See standard tutvustab energiatõhususe haldamise raamistikus nõudeid, soovitusi ja meetodeid elektripaigaldise projekteerimiseks ja energiatõhususe hindamiseks, et tagada jätkuvalt parim funktsionaalselt samaväärne talitlus vähima energiatarbimise ja parima võimaliku energia varustuskindluse ning majandusliku tasakaalu juures. Need nõuded, soovitused ja meetodid on rakendatavad standardisarja IEC 60364 kõigi osade käsitlusala raamides uute paigaldiste kohta ja olemasolevate paigaldiste uuendamisel. See dokument on rakendatav ka ehitise või süsteemi elektripaigaldise korral, kuid pole rakendatav toodete kohta. Toodete energiatõhusus ja talitlusnõuded on esitatud vastavates tootestandardites. Kui mõni muu standard annab erinõuded konkreetse süsteemi kohta või paigaldise rakenduse kohta (nt standardisarja ISO 20140 ükskõik millises osas käsitletava tootmissüsteemi kohta), võivad nende nõuded asendada seda dokumenti. See standard ei ole spetsiaalselt ette nähtud ehitiste automaatikasüsteemide kohta. See energiatõhususe rühmastandard on esmajoones ette nähtud kasutamiseks energiatõhususe standardina madalpingeliste elektripaigaldiste korral, mis on mainitud peatükis 1, kuid ka tehnilistes komiteedes standardite koostamisel juhendites IEC Guide 119 ja IEC Guide 118 esitatud põhimõtete kohaselt.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta