Esileht»E-pood»EVS-HD 60364-8-2:2019+A11:2019

EVS-HD 60364-8-2:2019+A11:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised

Standardi IEC 60364 see osa esitab lisanõuded, meetmed ja soovitused igat liiki, standardi IEC 60364-1:2005 peatükile 11 vastavate madalpingeliste elektripaigaldiste projekteerimise, ehitamise ja kontrolli kohta, sealhulgas kohalike energiatootmis- ja/või salvestuspaigaldiste kohta, eesmärgiga tagada ühilduvus olemasolevate ja tulevikus kasutusele võetavate elektritarvitite või avalikku elektrivõrku elektrit edastavate kohalike energiaallikatega. Niisuguseid elektripaigaldisi nimetatakse tootevtarbijate elektripaigaldisteks. Selles dokumendis esitatakse ka tootevtarbijate elektripaigaldiste asjakohase käitumise ja tegevuse nõuded, et saavutada nende paigaldiste jätkusuutlik ja turvaline talitlus tarkvõrkudesse lõimumisel. Neid nõudeid ja soovitusi rakendatakse standardisarja IEC 60364 kõigi osade käsitlusala ulatuses uute paigaldiste rajamisel ja olemasolevate paigaldiste täiustamisel. MÄRKUS Turvalist talitlust tagavad elektrienergiaallikad, sealhulgas nende juurde kuuluvad elektripaigaldised ja elektrivarustuse turvalist pidevust tagavad varu-elektrivarustussüsteemid, mida kasutatakse ainult vahetevahel ja lühikesteks ajavahemikeks (nt ühe tunni jooksul kuus) rööbiti jaotusvõrguga katsetamise otstarbel, ei kuulu selle dokumendi käsitlusalasse.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta