Esileht»E-pood»EVS-IEC 60479-1:2020

EVS-IEC 60479-1:2020

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 20,74 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 1: Üldalused

Standardisarja IEC 60479 see osa käsitleb põhijuhiseid elektrilöögivoolu toime kohta inimestele ja koduloomadele. Voolu antud kulgemistee korral läbi inimkeha sõltub oht inimesele peamiselt voolu väärtusest ja kestusest. Edasistes jaotistes esitatud aeg-vool-piirkondi ei saa aga tegelikkuses elektrilöögivastaste kaitseviiside väljatöötamiseks paljudel juhtudel otseselt rakendada. Vajalik kriteerium on puutepinge lubatav piirväärtus (s.t läbi keha kulgeva voolu, mida nimetatakse puutevooluks, ja keha näivtakistuse korrutis) olenevalt ajast. Voolu ja pinge vastastikune sõltuvus ei ole lineaarne, kuna inimkeha näivtakistus muutub koos puutepingega, mistõttu on vaja sellekohaseid andmeid. Inimkeha eri osade (nagu nahk, veri, lihased, muud koed ja liigesed) on elektrivoolule erisuguse takistusega, mis koosneb aktiivtakistuslikest ja mahtuvuslikest komponentidest. Keha näivtakistuse väärtus sõltub mitmest asjaolust, eriti vooluteest, puutepingest, voolu kestusest, sagedusest, naha niiskusastmest, kokkupuutepinna suurusest, toimivast rõhust ja temperatuurist. Selles dokumendis esitatud näivtakistuse väärtused põhinevad surnukehadel ja mõnedel elavatel inimestel tehtud katseliste mõõtmiste tulemuste hoolikal analüüsil. Teadmised vahelduvvoolu toime kohta põhinevad esmajoones voolu toime alal saadud andmetel sageduste 50 Hz ja 60 Hz korral, mis on elektripaigaldistes kõige tavalisemad. Esitatud väärtusi peetakse aga rakendatavateks sageduspiirkonnas 15 Hz kuni 100 Hz, kusjuures läviväärtused selle piirkonna piiridel on kõrgemad kui sagedusel 50 Hz või 60 Hz. Põhimõtteliselt loetakse südamevatsakeste virvendust surmaga lõppevate elektriõnnetuste peapõhjuseks. Alalisvoolu korral on elektriõnnetusi palju vähem kui võiks järeldada alalisvoolurakenduste arvust, kusjuures surmaga lõppevaid elektriõnnetusi juhtub üksnes väga ebasoodsates oludes, nt kaevandustes. Osaliselt seletub see asjaoluga, et alalisvoolu korral on kätte haaratud osade lahtilaskmine kergem ja et voolu pikemal kestusel kui südametalitluse periood on südamevatsakeste virvenduse lävi tunduvalt kõrgem kui vahelduvvoolu puhul. See dokument on ette nähtud kasutamiseks eeskätt tehnilistes komiteedes standardite ettevalmistamisel vastavalt IEC juhises 104 ja ISO/IEC juhises 51 esitatud põhimõtetele. See ei ole ette nähtud kasutamiseks tootjatele või sertifitseerimisasutustele. Üks tehnilise komitee vastutusele kuuluvatest ülesannetest on kus iganes kasutada ohutuse põhipublikatsioone oma publikatsioonide väljatöötamisel. Selle ohutuse põhipublikatsiooni nõudeid, katsetusmeetodeid või katsetustingimusi ei tohi rakendada ilma nendele spetsiaalselt viitamata või vastavasse publikatsiooni sisse võtmata.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta