Esileht»E-pood»EVS-ISO 10001:2020

EVS-ISO 10001:2020

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,07 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised

See dokument annab juhised kliendirahulolu käitumisnormide planeerimiseks, kavandamiseks, arendamiseks, elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja parendamiseks. See dokument on kohaldatav toodetega seotud normidele, mis sisaldavad organisatsioonilt klientidele antud organisatsiooni käitumist puudutavaid lubadusi. Selliste lubaduste ja nendega seotud sätete eesmärk on kliendirahulolu suurendamine. Lisas A on toodud käitumisnormide komponentide lihtsustatud näiteid erinevate organisatsioonide tarvis. MÄRKUS Selles dokumendis viitavad terminid „toode“ ja „teenus“ läbivalt organisatsiooni väljunditele, mis on mõeldud kliendile või mida ta vajab. See dokument on mõeldud kasutamiseks mis tahes organisatsioonis, olenemata selle tüübist, suurusest või pakutavatest toodetest ja teenustest, kaasa arvatud organisatsioonid, kes kavandavad kliendirahulolu käitumisnorme, mis on mõeldud kasutamiseks teistes organisatsioonides. Lisas C on toodud juhised spetsiaalselt väikeettevõtetele. See dokument on suunatud kliendirahulolu käitumisnormidele, mis käsitlevad üksikkliente, kes ostavad või kasutavad kaupu, vara või teenuseid isiklikuks või majapidamise otstarbeks, ehkki see on kohaldatav kõigi kliendirahulolu käitumisnormide suhtes. See dokument ei tee ettekirjutusi kliendirahulolu käitumisnormide sisu kohta ega käsitle muud tüüpi käitumisnorme, nagu näiteks selliseid, mis on seotud organisatsiooni ja tema töötajate või organisatsiooni ja tema tarnijate vastastikuste seostega.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta