Esileht»E-pood»EVS-ISO 11620:2015

EVS-ISO 11620:2015

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogu tulemusindikaatorid

Seda rahvusvahelist standardit saab rakendada kõikide maade igat tüüpi raamatukogudes. Kõik tulemusindikaatorid pole siiski kõigis raamatukogudes rakendatavad. Kasutamise piirangud on loetletud iga indikaatori kirjelduses kasutusala jaotises (vt lisa B). Tulemusindikaatoreid saab kasutada ajaliseks võrdluseks ühes raamatukogus. Võrrelda saab ka raamatukogusid omavahel, kuid vaid teatud tingimustel. Raamatukogude vahelisel võrdlusel tuleb arvestada kõiki erinevusi raamatukogude kasutajaskonnas ja iseloomulikes joontes, hästi aru saada indikaatorite olemusest ja võrdlemise piirangutest ning tõlgendada andmeid ettevaatusega. Standardi tulemusindikaatoritele kehtivad muudki piirangud, mis sõltuvad kohalikest teguritest, nagu teenindatav kogukond, oodatavad teenused ja tehniline taristu. Neid tegureid tuleb kindlasti arvestada, kui tõlgendatakse standardis käsitletud tulemusindikaatorite rakendamise tulemusi. Esitatud tulemusindikaatorid ei kata kõiki raamatukoguteenuseid, tegevusi ega ressursside kasutusviise, sest vastavaid indikaatoreid pole kas selle standardi koostamise ajaks välja pakutud ega läbi proovitud või ei ole need vastanud esitatud kriteeriumidele (vt jaotis 4.2). Käsitletud tulemusindikaatorid ei kajasta kõiki võimalikke mõõtmise ja hindamise meetodeid. Siin pakutakse välja üldtunnustatud, läbiproovitud ja avalikult kättesaadavad (st mitte erakasutuses) metoodikad ja lähenemisviisid raamatukoguteenuste tulemuslikkuse mõõtmiseks. Ei välistata nende tulemusindikaatorite kasutamist, mida standardis pole kirjeldatud. Selles standardis pole esitatud tulemusindikaatoreid, mille abil saaks hinnata raamatukogu teenuste mõju üksikisikutele, teenindatavatele kogukondadele või ühiskonnale. Raamatukogu mõju hindamiseks on koostatud eraldi rahvusvaheline standard (ISO 16439). Indikaatorite nimetused on tekstis kirjutatud läbiva suure algustähega, et eristada neid muust tekstist (nt Külastusi Teenindatava Kohta).

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta