Esileht»E-pood»EVS-ISO 11799:2016

EVS-ISO 11799:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 8,01 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded

See rahvusvaheline standard määratleb arhiivi- ja raamatukogumaterjalide pikaajaliseks hoiuks kasutatavate hoidlate eripärad. See käsitleb hoone asukohta, ehitust, renoveerimist ning hoones ja selle ümbruses kasutatavaid paigaldisi ja seadmeid. Standard on rakendatav kõikidele arhiivi- ja raamatukogumaterjalidele, mida hoitakse hoidlates, kus võidakse pabermaterjalidega koos säilitada eri meediumeid. See ei välista üksikutes hoidlates eraldi alade või osade rajamist, kus saab keskkonda kontrollida, et luua teatud arhiivimaterjalidele sobivad hoiutingimused. Mitmes valdkonnas võivad riiklikud või kohalikud ehituseeskirjad käsitleda selliseid teemasid nagu ühiskondlike hoonete ja väärtuslike objektide hoidmiseks mõeldud hoonete ehitus, ohutus ja julgeolek (tuleohutus, evakuatsiooni¬pääsud, kaitstus maavärinate, varguste, sissemurdmiste, terroriaktide jne eest), teenused ning professionaalseks kasutamiseks ette nähtud seadmed. Seetõttu hoidutakse selles rahvusvahelises standardis nende valdkondade kohta üksikasjalikke juhiseid ja eeskirju andmast, välja arvatud juhul, kui soovitatakse täiendusi nendele nõuetele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta