Esileht»E-pood»EVS-ISO 2108:2019

EVS-ISO 2108:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatu standardnumber (ISBN)

  • Staatus: Kehtiv
  • Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev:
  • Seotud dokumendid: puuduvad
  • Eelmine versioon: EVS-ISO 2108:2006
  • Järgmine versioon: puuduvad
  • Alusdokumendid: ISO 2108:2017
  • Tegevusala (ICS): 01.140.20 Infoteadused
  • Direktiivid või määrused: puuduvad

See dokument kehtestab nõuded rahvusvahelisele raamatu standardnumbrile (ISBN) kui ainulaadsele rahvusvahelisele süsteemile, mis võimaldab identida kindla kirjastaja poolt avaldatud avalikult kättesaadava monograafilise väljaande iga tootevormi ja trüki. Standard määrab kindlaks ISBN-i struktuuri, reeglid selle andmiseks ja kasutamiseks, standardnumbriga seotud metaandmed ja ISBN-süsteemi haldamise korra. See dokument kehtib monograafilistele väljaannetele (raamatud), mitte abstraktsetele olemitele (sisu). Monograafiliste väljaannete hulka kuuluvad teoste üksikud osad või peatükid, mis on eraldi avaldatud, ja teatavat tüüpi avalikkusele kättesaadavaks tehtud samalaadsed tooted sõltumata sellest, kas need väljaanded on tasulised või tasuta. Näited teavikute kohta, millele standardit saab ja millele ei saa rakendada, on toodud lisas A. MÄRKUS ISBN-i üksikasjalikumat kasutusjuhendit käsitletakse kasutaja käsiraamatu uues versioonis, mis on kättesaadav selle dokumendi registriametist (vt peatükk 7).

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta