Esileht»E-pood»EVS-ISO 6058:2017

EVS-ISO 6058:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 4,78 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Vee kvaliteet. Kaltsiumisisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel

See rahvusvaheline standard kirjeldab kaltsiumisisalduse määramiseks põhjavees, pinnavees ja joogivees kasutatavat titrimeetrilist meetodit etüleendiamiintetraatsetaadiga (EDTA). Seda saab kasutada ka munitsipaal- ja tööstusliku töötlemata vee uurimiseks, eeldusel et need ei sisalda segavat hulka raskemetalle. Meetod ei ole sobiv merevee ja muu kõrge soolsusega vee uurimiseks. Meetod sobib veele, mille kaltsiumisisaldus on 2 mg kuni 100 mg/l (0,05 mmol/l kuni 2,5 mmol/l). Vee puhul, mis sisaldab kaltsiumi rohkem kui 100 mg/l, tuleb proovi eelnevalt lahendada.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta