Esileht»E-pood»EVS-ISO/IEC 15408-1:2011

EVS-ISO/IEC 15408-1:2011

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe hindamise kriteeriumid. Osa 1: Sissejuhatus ja üldmudel

ISO/IEC 15408 selles osas kehtestatakse infoturbe hindamise üldmõisted ja põhimõtted ning määratakse kindlaks hindamise üldmudel, mis on esitatud standardi eri osades ning mis on tervikuna mõeldud kasutamiseks IT-toodete turvaomaduste hindamise alusena. Standardi ISO/IEC 15408 esimeses osas kirjeldatakse standardi kõiki osi, määratletakse terminid ja lühendid, mida kasutatakse kõigis osades, kehtestatakse hindamisobjekti (Target of Evaluation - TOE) tuummõiste, määratakse hindamise kontekst ja kirjeldatakse lugejaskonda, kellele on hindamise kriteeriumid suunatud. Sissejuhatavalt kirjeldatakse põhilisi turvamõisteid, mis on vajalikud IT-toodete hindamiseks. Standard määratleb mitmesugused operatsioonid, millega saab lubatavate operatsioonide kasutamise teel kohandada funktsionaalseid ja tagatislikke komponente, mis on esitatud standardi osades ISO/IEC 15408-2 ja ISO/IEC 15408-3. Esitatud on kaitseprofiilide (PP) tuummõisted, turvanõuete paketid ja vastavuse teema ning kirjeldatud on hindamise tagajärgi ja tulemeid. ISO/IEC 15408 käesolev, esimeses osas antakse suunised turvasihtide (ST) spetsifitseerimiseks ja kirjeldatakse komponentide korraldust kogu mudeli ulatuses. Hindamismetoodika üldteave ja hindamisskeemide käsitlusala on standardis ISO/IEC 18045

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta