Esileht»E-pood»EVS-ISO/IEC 90003:2016

EVS-ISO/IEC 90003:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tarkvaratehnika. Juhised ISO 9001:2008 rakendamiseks tarkvarale

1.1 Üldist ISO 9001:2008. Kvaliteedihaldussüsteemid. Nõuded [31] 1.1 Üldist See standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedihaldussüsteemile juhtudeks, kui a) organisatsioonil on vaja tõendada oma suutvust väljastada järjekindlalt toodet, mis vastab kliendi nõuetele ja kehtivatele regulatiivsetele nõuetele ning b) organisatsioon püüab suurendada kliendi rahulolu, rakendades selleks toimivalt seda süsteemi, sealhulgas protsesse süsteemi pidevaks täiustamiseks ning kliendi nõuetele ja kehtivatele regulatiivsetele nõuetele vastavuse tõendamiseks. MÄRKUS 1 Selles standardis kehtib termin „toode“ ainult a) toote kohta, mis on mõeldud kliendile või mida nõuab klient; b) toote teostuse protsesside iga kavatsetud tulemsaaduse kohta. MÄRKUS 2 Seadusejärgseid ja regulatiivseid nõudeid võib väljendada õiguslike nõuetena. See standard annab organisatsioonidele juhiseid standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks tarkvara ja sellega seotud tugiteenuste hankimisele, tarnimisele, väljatöötamisele, käitusele ja hooldusele. Ta ei täienda ega muuda mingil muul viisil standardi ISO 9001:2008 nõudeid. Lisa A (teatmelisa) esitab tabeli, mis viitab standardi ISO 9001:2008 rakendamise lisajuhistele, mida võib leida ISO/IEC JTC 1/SC 7 ja ISO/TC 176 standarditest. Selles standardis esitatud juhised pole mõeldud kasutamiseks hindamiskriteeriumidena kvaliteedihaldussüsteemi registreerimisel või sertifitseerimisel. 1.2 Rakendamine ISO 9001:2008. Kvaliteedihaldussüsteemid. Nõuded [31] 1.2 Rakendamine Kõik selle standardi nõuded on üldistuslikud ning on mõeldud rakendatavaiks kõigis organisatsioonides, sõltumatult nende tüübist, suurusest ja väljastatavast tootest. Kui selle standardi mingit nõuet ei saa rakendada organisatsiooni ja ta toote iseloomu tõttu, võib kaaluda nende välistamist. Välistuste korral on sellele standardile vastavuse taotlus aktsepteeritav, kui välistused piirduvad peatüki 7 nõuetega ega mõjuta organisatsiooni võimet või kohustust väljastada toodet, mis vastab kliendi nõuetele ja kehtivatele seadusejärgsetele ja regulatiivsetele nõuetele. Seda standardit sobib rakendada tarkvarale, mis on — teise organisatsiooniga sõlmitud ärilepingu osa, — mingile turulõigule kättesaadav toode, — kasutatav mingi organisatsiooni protsesside toetuseks, — ehitatud riistvaratootesse või — kuulub tarkvarateenuste juurde. Mõned organisatsioonid võivad tegeleda kõige ülalloetletuga, teised aga võivad spetsialiseeruda ühele alale. Kõikides olukordades peaks aga organisatsiooni kvaliteedihaldussüsteem hõlmama kõiki ta tegutsemise tahke, nii tarkvaraga seotuid kui ka muid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta