Esileht»E-pood»EVS JUHEND 2:2018

EVS JUHEND 2:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

See juhend käsitleb algupärase Eesti standardi ning tõlkemeetodil ülevõetava rahvusvahelise või Euroopa standardi koostamisettepaneku esitamist ja menetlemist, kavandi koostamist, arvamusküsitlust või kommenteerimist, kavandi heakskiitmist, kinnitamist, standardi avaldamist ja levitamist. Samuti käsitleb see EVS-i standardilaadsete dokumentide koostamist ning standardilaadsete dokumentide tõlkimist. Juhendis on toodud ka Eesti standardi muutmise, uustöötluse ja tühistamise protseduurid. Juhend ei käsitle rahvusvahelise või Euroopa standardi ülevõtmist Eesti standardiks ümbertrüki meetodil või jõustumisteate meetodil.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Peamised muudatused võrreldes juhendi 2016. a väljaandega on järgmised: — Eesti Standardikeskuse initsiatiivil algatatud Euroopa dokumentide tõlkimise korral koostamisettepanekut ei esitata. — Standardi tõlgete kommenteerimine ning algupäraste standardite arvamusküsitluse periood on korrigeeritud nüüdsest päevatäpsusega. —Täpsustatud on tõlkeprotsessi, kui puudub Eesti Standardikeskuse vastava valdkonna komitee.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta