Esileht»E-pood»EVS JUHEND 6:2019

EVS JUHEND 6:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

See juhend kehtestab nõuded Eesti Standardikeskuse (edaspidi lühendatult EVS) juures registreeritud tehnilise komitee ja projektkomitee asutamisele, tegutsemisele ning tegevuse lõpetamisele.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Peamised muudatused võrreldes juhendi 2016. a väljaandega on järgmised: - muudetud on liikmeskonnaga seotud nõudeid ning selle juhendi kohaselt peavad komitee asutamiseks ja töö jätkamiseks komitees olema esindatud vähemalt kolme huvipoolte kategooria esindajad; - lisatud on komitee töös vaatlejaliikmena osalemise võimalus organisatsioonidele, kes kuuluvad teise Standardikeskuse juures registreeritud komitee liikmeskonda; - täpsustatud on lihthäälteenamuse alusel otsuste vastu võtmist nii tehnilise komitee kui ka projektkomitee töös; - loobutud on võimalusest peatada tehniliste komiteede tegevus; - täpsustatud on komitee ja liikmete kohustusi, mistõttu on täienenud liikme liikmeskonnast välja arvamise võimalused ja komitee tegevuse lõpetamise alused.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta