Esileht»E-pood»prEVS-ISO 10001

prEVS-ISO 10001

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kavand

Hind: 5,50 EUR

Lisa monitooringusse

Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Organisatsioonide käitumisnormide juhised

Käesolev dokument on kohaldatav toodetega seotud eeskirjadega, mis sisaldavad organisatsiooni poolt klientidele antud organisatsiooni käitumist puudutavaid lubadusi. Selliste lubaduste ja nendega seotud sätete eesmärgiks on kliendirahulolu suurendamine. Lisas A on toodud käitumisnormide komponentide lihtsustatud näiteid erinevate organisatsioonide tarvis. MÄRKUS Selles dokumendis viitavad mõisted „toode” ja „teenus” läbivalt organisatsiooni väljunditele, mis on mõeldud kliendile või mida ta vajab. See dokument on mõeldud kasutamiseks mis tahes organisatsioonis, olenemata selle tüübist, suurusest või pakutavatest toodetest ja teenustest, kaasa arvatud organisatsioonid, kes kavandavad kliendirahulolu käitumisnorme, mis on mõeldud kasutamiseks teistes organisatsioonides. Lisas C on toodud juhised spetsiaalselt väikeettevõtetele. See dokument on suunatud kliendirahulolu käitumisjuhenditele, mis käsitlevad üksikkliente, kes ostavad või kasutavad kaupu, vara või teenuseid isiklikuks või majapidamise otstarbeks, ehkki see on kohaldatav kõigi kliendirahulolu käitumisjuhendite suhtes. Käesolev dokument ei tee ettekirjutusi kliendirahulolu käitumiskäitumisnormide sisu osas ega käsitle muud tüüpi käitumiskäitumisnorme, nagu näiteks selliseid, mis on seotud organisatsiooni ja tema töötajate või organisatsiooni ja tema tarnijate vastastikuse mõjuga.

Inglisekeelne eelvaade puudub

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta