Esileht»E-pood»Standardite pakett 4

Standardite pakett 4

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 109,76 EUR

Lisa monitooringusse

Vara hindamine

Standardisari EVS 875 käsitleb vara hindamist. Standardite kasutusalaks on vara hindamise ja hinnangute kasutamisega seotud tegevused. Standardite kasutajateks on vara hindajad, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistid, finantsaruandlusega tegelevad spetsialistid (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutused, kõrgemad õppeasutused. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi.

Vara hindamise standardite pakett sisaldab järgnevaid standardeid:

EVS 875-1:2015      Vara hindamine. Osa 1: Hindamise mõisted ja põhimõtted
EVS 875-2:2015      Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid
EVS 875-3:2015      Vara hindamine. Osa 3: Hindamise alused
EVS 875-4:2015      Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
EVS 875-5:2016      Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse    eesmärgil
EVS 875-6:2016     Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil
EVS 875-7:2016     Vara hindamine. Osa 7: Hinnangu läbivaatus
EVS 875-8:2018     Vara hindamine. Osa 8: Kulu- ja jäägimeetod
EVS 875-9:2018     Vara hindamine. Osa 9: Tulumeetod
EVS 875-10:2019   Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus
EVS 875-11:2014    Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod
EVS 875-12:2016    Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil
EVS 875-13:2016    Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnakvaliteedi, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta