Esileht»E-pood»Standardite pakett 6

Standardite pakett 6

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 94,82 EUR

Lisa monitooringusse

Keevitus - Kvaliteet

  • Staatus: Kehtiv
  • Seotud dokumendid: puuduvad
  • Eelmine versioon: puuduvad
  • Järgmine versioon: puuduvad
  • Alusdokumendid: puuduvad
  • Tegevusala (ICS): 25 TOOTMISTEHNOLOOGIA
  • Direktiivid või määrused: puuduvad

Keevituse kvaliteedi standardite pakett sisaldab järgnevaid standardeid:

EVS-EN ISO 9606-1:2017 (eesti keeles)
Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 1: Terased

EVS-EN ISO 3834-1:2006 (eesti keeles)
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 1: Sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid

EVS-EN ISO 3834-2:2006 (eesti keeles)
Keevituse kvaliteedinõuded. Metallide sulakeevitus. Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded

EVS-EN ISO 3834-3:2006 (eesti keeles)
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 3: Standardsed kvaliteedinõuded

EVS-EN ISO 3834-4:2006 (eesti keeles)
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 4: Elementaarsed kvaliteedinõuded

EVS-EN ISO 3834-5:2015 (eesti keeles)
Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015)

CEN ISO/TR 3834-6:2007 (eesti keeles)
Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 6: Juhised ISO 3834 juurutamisel

EVS-EN ISO 5817:2014 (eesti keeles)
Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi

EVS-EN ISO 14731:2019 (eesti keeles)
Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2019)

EVS-EN ISO 13916:2017 (eesti keeles)
Keevitus. Juhised eelkuumutustemperatuuri, läbimitevahelise temperatuuri ja eelkuumutuse hoidmistemperatuuri mõõtmiseks

EVS-EN ISO 2553:2019 (eesti keeles)
Keevitus ja külgnevad protsessid. Tingmärkidega tähistamine joonistel. Keevisliited

EVS-EN ISO 15614-1:2017+A1:2019 (eesti keeles)
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus

EVS-EN ISO 14732:2013 (eesti keeles)
Keevituspersonal. Keevitusoperaatorite ja keevitusseadistajate kvalifitseerimine metalsete materjalide mehhaniseeritud ja automaatkeevitamisel

EVS-EN ISO 15614-8:2016 (eesti keeles)
Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 8: Toru-torulaud liite keevitamine

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta