Esileht»E-pood»Standardite pakett 8

Standardite pakett 8

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 220,11 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitusprojekti tuleohutus

Ehitusprojekti tuleohutuse osa paketti on koondatud standardid, milledes toodud lahendused tagavad ehitistele esitatavate tuleohutusnõuete täitmise. Pakett sisaldab kõige põhilisemaid standardeid, mida on vajalik tuleohutusalaste küsimuste lahendamiseks ja ehitusprojekti tuleohutusosa koostamiseks.


Ehitusprojekti tuleohutuse osa pakett sisaldab järgnevaid standardeid:

EVS 812-2:2014    
Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

EVS 812-3:2018 
Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

EVS 812-4:2018    
Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS 812-5:2014    
Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

EVS 812-6:2012+A1+A2
Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

EVS 812-7:2018    
Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

EVS 812-8:2018    
Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

EVS 871:2017    
Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

EVS 919:2013+A1:2014    
Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

EVS 932:2017
Ehitusprojekt

EVS-EN 1838:2013    
Valgustehnika. Hädavalgustus

EVS-EN 50172:2005    
Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

CEN/TS 54-14:2018    
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri

EVS-EN 12845:2015
Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

EVS-EN 15004-1:2019    
Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 1: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine

EVS-EN 62305-1:2011    
Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted

EVS-EN 62305-2:2013    
Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs

EVS-EN 62305-3:2011    
Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule

EVS-EN 62305-4:2011 
   
Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta