EVS/TK 80

Vesinikutehnoloogiad

Scope: Vesiniku tootmise, ladustamise, transpordi, mõõtmise ja kasutamise süsteemide ja seadmete standardimine, sh vesinikutanklad, kütuseelemendid ja elektrolüüserid. Komitee ei käsitle kütuste kvaliteedi ja vesiniku gaasitaristusse segamisega seotud standardeid.

Mirror Committees
 • ISO/TC 197 - Hydrogen technologies
 • CEN/CLC/JTC 6 - Hydrogen in energy systems
Committee members
 1. Tallinna Tehnikaülikool
 2. Tartu Ülikool
 3. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
 4. Stargate Hydrogen OÜ
 5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 6. Inspecta Estonia OÜ
 7. Elering AS
 8. MTÜ Eesti Gaasiliit
 9. Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing
 10. Eesti Energia AS
 11. AS Gaasivõrk
 12. AS Alexela
 13. Metrosert AS
 14. Mellson Grupp OÜ

Establishment Date: 26.09.2022

Work Programme for Technical Committee

Chairman: Allan Niidu

Coordinator: Katri Kartau