Skip to main content

Rahvusvaheline akrediteerimispäev 2024

07.06.2024
Alternate Text

trabantos/Shutterstock.com

Rahvusvahelised akrediteerimisorganisatsioonid ning nende liikmed tähistavad 9. juunil rahvusvahelist akrediteerimispäeva.

Selle aasta akrediteerimispäev tutvustab akrediteerimise rolli uute võimaluste (tehnoloogiad, digiteerimine ja jätkusuutlikkus) kasutamisel ja globaalsete väljakutsetega tegelemisel.

Akrediteerimine aitab ettevõttel:

  • uusi tehnoloogiaid omaks võtta ja innovatsiooni julgelt juhtida, 
  • kindlustada toodete ohutus ja nõuetele vastavus testimise ja kontrollimise abil,
  • rakendada põhjalikke andmekaitseprotsesse, kaitsta end üha keerukamate küberrünnakute eest ja tagada klientide privaatsus.

Tarbijad muutuvad üha teadlikumaks toodete ja teenuste keskkonna- ja sotsiaalsetest mõjudest, kasvatades nõudlust jätkusuutlike ja eetiliselt toodetud kaupade järele. Akrediteeritud vastavushindamine võimaldab ettevõtetel demonstreerida oma pühendumust sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt vastutustundlikele praktikatele. 

Akrediteerimine toetab ka kliimamuutuste vastu võitlemist, toetades energiatõhususe algatusi, taastuvenergia tootmist ja süsinikuheidete vähendamist.

Rohkem infot saab lugeda IAFi uudisest🡭.