Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Väikesed hüdroelektrijaamad " (Small hydropower plants).
ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Heat Supply Network (HSN). Komitee loomise ettepaneku tegi Hiina standardiorganisatsioon (SAC).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.09.2021).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2021).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.08.2021).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.08.2021).