Dokument sätestab miinimumnõuded kaitsemaskide disaini, tootmise ja tulemuse hindamiseks ning on eriolukorrast tingitult tasuta kättesaadav.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.07.2020).
Tegevuse lõpetab EVS/TK 63 "Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamise põhimõtted".
Tegevuse lõpetab projektkomitee EVS/PK 70 "Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine".
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.06.2020).
Vajadus standardi uustöötluse järele on tingitud pärast standardi esmatöötluse jõustumist õiguskeskkonnas toimunud muudatustest.